06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Kapitalizacja odsetek lokaty

KAPITALIZACJA ODSETEK LOKATY

kapitalizacja odsetek lokatyKapitalizacja odsetek lokaty. Od niej zależy cały nasz zysk z lokaty. W przypadku lokaty - kapitalizacja odsetek jest to sposób naliczania oprocentowania lokaty i polegaja na tym, że odsetki są dopisywane do lokaty na koniec ustalonego okresu rozliczenia.

W wyniku dopisania odsetek zwiększa nam się wysokość salda zakładanej lokaty bankowej i już przy następnej kapitalizacji odsetek, kolejne odsetki z lokaty będą naliczane już od wyższej kwoty lokaty bankowej. Kapitalizacja odsetek lokaty jest też zwana tzw. procentem składanym lokaty. Dzięki kapitalizacji odsetek w następnych okresach odnawiania lokaty, kolejna kapitalizacja przynosi większe odsetki. Okres, po którym dolicza się odsetki do lokaty (inaczej mówiąc kapitalizuje się odsetki) nazywa się okresem kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja odsetek lokaty bankowej może następować z jakąkolwiek częstotliwością. Kapitalizacja odsetek może być corocznie, co pół roku, co kwartał, co miesiąc, co dziennie, czyli na koniec trwania zakładanej lokaty. W przypadku okresu lokaty odnawialnej na miesiąc z kapitalizacją miesięczną odsetek - po każdym miesiącu do lokaty w banku doliczane są odsetki, a w następnym miesiącu naliczane są już odsetki od lokaty powiększonej o odsetki z poprzedniego miesiąca.

 

Pamiętajmy, że banki czy SKOK-i musza podawać oprocentowanie lokaty w skali roku bez względu na okres trwania lokaty bankowej. Nie ważne jest czy jest to lokata na rok, lokata na 6 miesięcy czy lokata  na 3 miesiące, tygodniowa, czy lokata jednodniowa. Sprawdzajmy jak banki kapitalizują oferowane lokaty bankowe. Czy odsetki lokaty są kapitalizowane po okresie na który opiewa umowa lokaty bankowej (np. lokata na 3 miesiące - lokatę kwartalną kapitalizują po kwartale) czy jednak oferują codzienną kapitalizację odsetek (jak w przypadku lokaty jednodniowe, które są kapitalizowane codziennie lub np. lokaty na 3 miesiące - kapitalizowana codziennie). Ważniejsze będzie czasem rodzaj kapitalizacji odsetek od wysokości oprocentowania lokaty. 

Banki stosują do lokaty następujące rodzaje kapitalizacji odsetek lokaty bankowej

  • kapitalizacja miesięczna lub kwartalna odsetek lokaty - odsetki włączane są do kapitału po miesiącu lub po trzech miesiącach,
  • kapitalizacja roczna odsetek lokaty - odsetki włączane są do kapitału po roku,
  • kapitalizacja odsetek po terminie umowy lokaty - odsetki są doliczane jednorazowo po upływie określonego terminu

Praktyczne liczenie kapitalizacji odsetek lokaty. Przykładowo zakładamy lokaty bankowe na 3 miesiące z oprocentowaniem lokaty na poziomie 5 procent w skali roku. Odsetki do lokaty są dopisywane są co trzy miesiące, wtedy występują 4 okresy kapitalizacji odsetek lokaty w ciągu roku (4 kwartały) w których dopisywane są odsetki z lokaty. Zatem oprocentowanie 5 % w skali roku dzielisz na cztery i otrzymujesz 1,5 %. Tak samo się postępuje gdy jest kapitalizacja kwartalna, miesięczna czy jednodniowa, wtedy dzieli się oprocentowanie roczne lokaty na tyle okresów kapitalizacji odsetek ile występuje ich w danym roku. Następnie mając gotowe realne oprocentowanie lokaty wystarczy podstawić dane do wzoru. Pamiętajmy tylko, że od zysków z lokaty bankowej należy odliczyć 19 % podatek belki od zysków z lokaty. Chyba, że wybierzesz lokaty jednodniowe z dzienną kapitalizacją odsetek, które pozwalają na ominięcie płacenia tego haraczu.

  • Zakładając lokaty na rok i odsetki dopisywane co 1 rok - mamy 1 okres kapitalizacji odsetek lokaty
  • Zakładając lokaty bankowe na 6 miesięcy i odsetki dopisywane co 1 miesiąc - mamy 6 okresów kapitalizacji odsetek lokaty łącznie
  • Zakładając lokaty bankowe na rok i odsetki dopisywane codziennie - mamy 365 okresów kapitalizacji odsetek lokaty łącznie

Nie wystarczy, więc wybrać lokaty o najwyższym oprocentowaniu lokaty, lecz należy wziąć pod uwagę częstotliwość kapitalizacji odsetek lokaty, co wpłynie na efektywną stopę oprocentowania lokaty i nasz zysk. Ponieważ częstsza kapitalizacji odsetek lokaty zwiększy przyszłą wartość lokaty bankowej i nasz zysk z lokaty. Wybierając najlepszej lokaty i porównując oprocentowanie lokat, musimy porównywać efektywne stopy oprocentowania lokaty - wtedy najwięcej zarobimy.

Reklama