06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Lokata

lokatyLOKATY - potoczne określenie środków pieniężnych, którą klient na podstawie umowy lokaty przekazuje w depozyt wybranemu bankowi za dodatkowy procent od tej kwoty. Lokatami określa się pieniądze, które zostały ulokowane w banku lub kasie SKOK na koncie danego klienta (używa się również określeń: wkłady bankowe, lokaty bankowe, lokaty SKOK, lokaty oszczędnościowe).

Lokaty możemy traktować, jako pożyczkę klienta w zamian za umowne odsetki od lokaty. Lokata jest więc jedną z form inwestycji, polegającej na powierzeniu środków finansowych wyspecjalizowanej instytucji finansowej, w tym przypadku dla banku. W przeszłości lokatami były również złoto i kosztowności. Pierwsze lokaty polegały na deponowaniu złota w bankach weneckich. Osoba powierzająca złoto w zamian otrzymywała dokument potwierdzający ilość zdeponowanego złota. W ten sposób właściciel pieniędzy - deponent otrzymywał wówczas od banku dokumenty potwierdzające zdeponowaną w banku wartość majątku, co z czasem dało początek pieniądzu papierowemu. Był to pierwszy krok do powstania pieniądza w wersji papierowej. Przy podpisywaniu umowy o lokaty bank lub SKOK zobowiązuje się do wypłacenia klientowi należnych odsetek w zamian za możliwość gospodarowania jego środkami finansowymi.

Lokata bankowa. Właścicielowi rachunku bankowego, na którym przechowywane są wpłacone środki finansowe, czyli lokaty bankowe, bank wypłaci odsetki z lokaty, w zamian za prawo dysponowania tymi pieniędzmi. Banki są pośrednikami finansowymi, którzy umożliwiają jednej grupie podmiotów przechowywanie ich środków finansowych za wynagrodzeniem, a drugiej - podmiotom, które potrzebują środków na inwestycje, zakup dóbr lub pokrycie kosztów bieżącej działalności - udzielają finansowania w postaci pożyczek i kredytów.

Lokaty mogą być wpłacone na określony czas (jest to wówczas lokata terminowa czy wkład terminowy), mogą być również płatne na każde żądanie wpłacającego (wkłady a vista) - w tym przypadku nie jest określony termin lokaty. Dla osoby wpłacającej pieniądze, wybór formy przechowywania środków pieniężnych na rachunku ma duże znaczenie - zazwyczaj bowiem środki na rachunku a vista są niewysoko oprocentowane, nie można więc mówić w tym wypadku o efektywnym oszczędzaniu. Im więcej lokat bank lub SKOK przyjmie, tym szerzej będzie mógł rozwinąć działalność kredytową i zarabiać w ten sposób na pośrednictwie finansowym między tymi, którzy mają wolne środki finansowe, a tymi, którzy tych środków potrzebują. W Polsce lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartosci 100 tys euro w złotówkach.