06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Lokata Beztroska Idea Bank

Lokata Beztroska Idea BankIdea Bank kolejny raz proponuje założenie 3-miesięcznej Lokaty Beztroska z oprocentowaniem 3,4%. Najważniejsza cechą tej lokaty jest to, że możemy ją zerwać w każdym momencie nie tracąc naliczonych odsetek. Nie musimy posiadać, ani zakładać konta bankowego w Idea Banku. Lokata jest odnawialna na taki sam okres na standardowym oprocentowaniu, obowiązującym w dniu odnowienia. Lokaty Beztroskie możemy założyć przez internet, telefon i w placówkach oddziału Idea Bank, a na wpłacenie pieniędzy mamy 14 dni. Oferta Lokaty Beztroskiej ważna jest jedynie przez kilka dni, więc warto się spieszyć.

Lokata Beztroska Idea Bank – Informacje Szczegółowe

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat Lokaty Beztroskiej:

  • oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 3,4% brutto w skali roku. Oprocentowanie netto lokaty, czyli już po 19% podatku belki od zysku, jest równe 2,754% w skali roku;
  • podane oprocentowanie (3,4% brutto) dotyczy lokaty odnawialnej, co oznacza, że lokata zostanie automatycznie odnowiona na warunkach przewidzianych dla 3 miesięcznej Lokaty Standardowej (aktualnie oprocentowanie w dniu odnowienia lokaty). Możemy w każdym momencie zmienić ja na nieodnawialną.
  • brak opłat za zwrot środków z lokaty na konto osobiste (dotyczy także rachunków w innym banku);
  • Lokata Bezkarna jest zakładana na 3 miesiące, licząc od dnia wpływu środków na rachunek wskazany przez Idea Bank. Po 3 miesiącach zysk z lokaty wyniesie w przybliżeniu 0,688% (już po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych);
  • na lokatę możesz wpłacić od 1.000 do 1 mln zł.
  • Lokata Bezkarną można zerwać w każdym momencie. Zachowamy100% należnych odsetek za rzeczywisty okres trwania lokaty jeden klient może założyć dowolna liczbę Lokat Beztroskich. środki wpłacone na lokatę są w 100% gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 tys. EUR;
  • z kartą produktu dotyczącą Lokaty Bestroskiej możesz się zapoznać tutaj: karta lokaty Bestroska proces zakładania lokaty przebiega dwuetapowo: (1) wypełniając wniosek o założenie lokaty (2) dokonasz przelewu środków na podany rachunek lokaty, masz na to 14 dni;