06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Lokaty z funduszem

LOKATA Z FUNDUSZEM

lokata funduszLokaty z funduszem. Doradca bankowy zachęca Cię wyższym oprocentowaniem i zyskiem w zamian za zainwestowanie Twoich pieniędzy w lokaty z funduszem? Czy to się opłaca? Niektóre banki oferujące: lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne, które posiadają w swojej grupie kpitałowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, starają się przekonać swoich klientów, że możliwe jest jednoczesne zapewnienie: wysokich zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne i bezpieczeństwo, które wiąże się z lokatami bankowymi.

Należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie oszczędzania związanej z "lokaty z funduszem": jeśli chcesz kupić fundusze inwestycyjne, to łatwe pieniądze zarobisz na dodatkowej lokacie bankowej, ale jeśli szukasz tylko najlepszej lokaty z wysokim oprocentowaniem, to dodatkowo fundusz inwestycyjny może być zbędnym ryzykiem. Promocyjne procentowanie lokaty może wynosić nawet 10 proc. w skali roku, ale tylko pod warunkiem, że jednocześnie zainwestuje część oszczędności w ryzykowne fundusze inwestycyjne. Czyli wyższe oprocentowanie lokaty w zamian za wyższe ryzyko inwestycyjne w fundusze inwestycyjne.

Przed podjęciem decyzji o oszczędzaniu pieniędzy z połączenie lokaty z funduszem należy poznać główne zasady rządzące takimi ofertami. Część powierzonych oszczędności inwestowana jest na lokacie bankowej, która na zachętę - często oprocentowana jest znacznie powyżej tego, co oferują inne banki na lokatach bankowych. Druga część, ta większa, trafia do funduszu inwestycyjnego, którego celem jest dalsze pomnażanie oszczędności. Generalna zasada połączenia funduszy z lokatami mówi, że oprocentowanie części lokaty jest tym wyższe im więcej pieniędzy przeznaczone jest na inwestycję w fundusz inwestycyjny. Na papierze taka strategia wydaje się nie mieć wad, ale ma i to kilka.

Żeby zrozumieć lokaty z funduszem, trzeba pamiętać, że banki nie są instytucjami charytatywnymi - nie dokładają do interesu i nic nie dają za darmo. Jeśli więc oferują podwyższone oprocentowanie lokat, to najpewniej dlatego, że z drugiej strony pobierają prowizję za wpłacone do funduszu środki. Przyjmijmy na moment, że średnie oprocentowanie lokaty bankowej to 5 proc. Bank proponuje nam 8-10 proc., pod warunkiem, że połowę pieniędzy damy na lokaty bankowe, a drugą połowę - w fundusz inwestycyjny. Od tej drugiej połowy pobierana jest prowizja w wysokości 4 proc. - za wpłatę do funduszu inwestycyjnego. W tym właśnie miejscu bank odbija sobie koszt wyżej oprocentowanej lokaty bankowej - niczego nie daje nam w zamian, a klient ponosi dalej ryzyko inwestycji w fundusz inwestycyjny. Fundusz może co prawda przynosić zyski, ale także straty. W przypadku niektórych banków umowa jest tak skonstruowana, że klient nie może wycofać przedwcześnie swojej inwestycji w fundusz (z lokaty - jak najbardziej), pod groźbą poniesienia wysokich opłat manipulacyjnych. W ten sposób klient bierze na siebie całe ryzyko inwestycji, zamiast domniemanego bezpieczeństwa środków, którego poszukiwał.

Warto więc uważnie przyglądać się tego typu ofertom: lokat z funduszami, aby prześwietlić intencje banku. Jeśli zamierzaliśmy ulokować część środków w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, jak na przykład fundusze, a część w bezpieczne instrumenty, jak lokata bankowa, taka oferta jest stworzona dla nas - mamy tu i dywersyfikację ryzyka i możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Jeśli jednak ważne jest dla nas przede wszystkim bezpieczeństwo lokowanych środków, nie dajmy się skusić wyższym oprocentowaniem lokaty w ofercie wiązanej z funduszem. Pieniądze wpłacone na lokaty inwestycyjne - lokaty z funduszem są inwestowane przez bank w instrumenty finansowe dostępne na giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ inwestowaniem zajmują się profesjonaliści, daje to duże szanse na przyzwoity zysk. Lokata inwestycyjna, czyli lokata bankowa z funduszem inwestycyjnym jest propozycją dla osób, które chciałyby mieć udział w wysokich zyskach możliwych do osiągnięcia na giełdzie papierów wartościowych, ale równocześnie nie są w stanie zaakceptować ryzyka utraty części kapitału w wyniku nietrafionych inwestycji. Lokaty inwestycyjne są często oferowane przez banki. Zysk z lokat inwestycyjnych składa się z dwóch części: kwoty gwarantowanej przez bank oraz kwoty zależnej od sytuacji na giełdzie. Jeżeli jesteś osobą, które nie jest w stanie zaakceptować zbyt wysokiego poziomu ryzyka, ten instrument finansowy może ci się spodobać.

LOKATY STRUKTURYZOWANE

Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną, czyli lokata z funduszem, są inwestowane przez bank w instrumenty finansowe dostępne na giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ inwestowaniem zajmują się profesjonaliści, daje to duże szanse na przyzwoity zysk. Jednak wypracowane zyski nie będą w całości tobie przekazane - część z nich zabierze bank. Jak duża będzie to część, zazwyczaj wynika to z regulaminu lokaty inwestycyjnej, jaki akceptujesz składając w banku zlecenie. Zazwyczaj im wyższe jest gwarantowane przez bank oprocentowanie lokaty, tym mniejszy będzie twój w zyskach z inwestycji giełdowej. W najgorszym przypadku, gdy inwestycje giełdowe przyniosą straty, dostaniesz po upływie okresu, na jaki złożono lokatę, wpłacony kapitał plus gwarantowane odsetki. Będziesz więc w podobnej sytuacji jakbyś złożył pieniądze na lokacie terminowej. Jeśli jednak inwestycje giełdowe się powiodą, osiągnięte zyski mogą być znacznie wyższe niż w przypadku lokaty terminowej. Z drugiej strony, gdybyś zamiast lokaty inwestycyjnej zakupił jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym akcji, zyski byłyby jeszcze wyższe, gdyż ta część, którą przy lokacie inwestycyjnej zabiera bank, przypadłaby tobie. Potencjalne zyski z lokaty inwestycyjnej są wyższe niż ze zwykłej lokaty bankowej w banku. Jednak z drugiej strony lokaty inwestycyjne cechują się istotną niegodnością: jest nią konieczność zablokowania środków na lokacie na z góry określony okres, który może być dość długi - np. niektóre banki oferują lokaty inwestycyjne na okres 3 lat. Wypłaty środków przed upływem tego okresu są nieopłacalne, gdyż oznaczają utratę odsetek, zaś w wielu przypadkach także części zainwestowanego kapitału. W związku z tym przed założeniem lokaty inwestycyjnej zastanów się, czy na pewno możesz sobie pozwolić na zamrożenie pieniędzy na tak długi czas.

 

Reklama