06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

Podatek od lokaty

Podatek od lokaty bankowej - ile wynosi, jak liczyć i czy można go ominąć?

podatek od zysku z lokatyPaństwo pobiera podatki od wszystkiego, niestety od 2001 roku za sprawą ówczesnego ministra finansów Marka Belki (stąd jego potoczna nazwa - podatek Belki) podatek płacimy również od wszelkich zysków kapitałowych - w tym od zysków z lokaty. Zysk uzyskany z lokat jest obciążony 19 procentowym podatkiem, o który jest automatycznie pomniejszany przez bank/SKOK i dopiero tą pomniejszoną sumę przelewa się klientowi na rachunek.

Zysków z lokaty nie uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym, gdyż podatek od lokaty został już raz pobrany. W przypadku kont walutowych bank przelicza wartość odsetek na złotówki po kursie kupna z dnia naliczenia odsetek i wtedy obliczany jest i odciągany podatek dla fiskusa.

"Opodatkowanie odsetek od lokaty bankowej zakładanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej reguluje art. 30a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zgodnie z którym podatek od odsetek z lokaty wynosi 19 proc. przychodu bez względu na rezydencję podatkową podatnika"

Zgodnie z brzmieniem art. 63 ordynacji podatkowej, podstawy opodatkowania i podatek od dochodów odsetkowych osób fizycznych będzie się zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Widoczną intencją ustawodawcy było „uszczelnienie” systemu podatkowego.

 

Przykład

Odsetki od rocznej lokaty założonej na 5.000 zł na 5%, będzie opodatkowane następująco:

• podstawa opodatkowania wyniesie 250 zł,

• podatek 45 zł (250,00 zł x 19 proc.),

• efektywna stawka opodatkowania: 19 proc.

 

Przykład

Dzienne odsetki od lokaty jednodniowej o kapitale 5000 zł oprocentowanej stawką 5 proc. wynoszą dokładnie:

Odsetki od rocznej lokaty założonej na 5.000 zł na 5%, będzie opodatkowane następująco:

• podstawa opodatkowania wyniesie 0,68493 zł. Zgodnie z nowymi zasadami zaokrąglania podstawy opodatkowania wyniesie ona 0,69 zł.,

• podatek wyniesie 0,13 zł (0,68 zł x 19 proc., zaokrąglone do pełnych groszy w górę),

• efektywna stawka opodatkowania: 19,1 proc.

Reklama