06292017Cz
Last updatePn, 12 Sty 2015 10am

LOKATY Dlaczego lokaty? Ponieważ Banki i SKOK-i potrzebują kapitału na pokrycie dynamicznie rozwijającej się akcji kredytowej. A że pieniądz na rynku międzybankowym jest drogi, nie pozostaje im nic innego jak szukać pieniędzy pochodzących z kieszeni klientów banków. Kuszą ich więc, oferując coraz wyższe oprocentowanie lokat w stosunków do lokat konkurencji. Warto wiedzieć zatem, na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepsze lokaty bankowe, nim zdecydujemy się na założenie lokaty. Należy wcześniej zapoznać się z aktualnym porównaniem lokat, ranking lokat.

lokaty

Lokata bankowa, choć jest produktem prostym z założenia, posiada kilka cech, których znajomość może wpłynąć na nasz wybór tej, a nie innej lokaty. Zwiększa się konkurencja na rynku lokat. Wybierając lokaty bankowe czy lokaty SKOK dla siebie, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania lokaty i czas trwania lokaty. Szukajmy takich lokat, których długość życia nam odpowiada, a oprocentowanie jest najwyższe. Trzeba jeszcze sprawdzić, jakie jest oprocentowanie lokaty: stałe czy zmienne oraz czy nie ma tzw. "gwiazdek" czyli ukrytych kosztów lub wad ? np. zerwanie lokaty przed terminem.

Obecnie coraz trudniej jest porównywać samodzielnie konkurencyjne oferty bez porównania lokat bankowych czy bez zapoznania się z rankingu lokat. Wystarczy spojrzeć na ostatnie propozycje banków, by zauważyć, że banki stosują nieuczciwe chwyty marketingowe, aby zebrać z rynku jak największą ilość lokat. Lokaty terminowe służą, więc instytucjom finansowym (banki, SKOK-i) do zdobywania pieniędzy, które następnie sprzedają w formie kredytów. Jeżeli jesteś osobą, która nie akceptuje ryzyka w pomnażaniu pieniędzy, lokata bankowa czy lokata w SKOK jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Inwestując pieniądze w banku czy SKOK-u możesz liczyć nie tylko na pewny zysk, ale przede wszystkim otrzymujesz gwarancję bezpieczeństwa swoich oszczędności, którego nie zapewni Ci większość pozostałych rozwiązań inwestycyjnych jak fundusze inwestycyjne. Banki i SKOK-i coraz częściej podnoszą poziom oprocentowania swoich lokat, co umożliwia osiągnięcie naprawdę dużych korzyści. Jeżeli nie chcesz zamrażać swoich pieniędzy w bankowym sejfie przez dłuższy okres, możesz wybrać taką formę lokaty, która umożliwi Ci stały dostęp do zdeponowanych pieniędzy bez utraty wypracowanych odsetek lub możesz wybrać konta oszczędnościowe.

Lokaty terminowe czy lokaty bankowe są to nasze pieniądze oddane dla banku na określony z góry okres czasu i procent. Właściciel lokaty za swoje oszczędności otrzymuje zapłatę w postaci odsetek z lokaty. Wysokość odsetek lokaty zależy od oprocentowania lokaty oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest ściśle związane z długością okresu lokaty. Oprocentowanie lokat bankowych jest stałe lub zmienne. Lokaty bankowe przeważnie są zakładane na okres od 1-go dnia do kilku miesięcy czy lat. Lokaty krótkoterminowe (do 12-u miesięcy) przeważnie są oprocentowane stałą stopą procentową, natomiast lokaty długoterminowe (powyżej 12-u miesięcy) zmienną stopą procentową. Właściciel lokaty zobowiązuje się do nie wypłacania swoich oszczedności z lokaty w banku przed upływem terminu na jaki lokata została założona. Wyróżnia się dwa rodzaje lokat terminowych: lokaty rentierskie oraz lokaty dynamiczne. Na polskim rynku coraz większą popularność zdobywają tzw. lokaty strukturyzowane. Alternatywą dla lokaty bankowej czy lokat terminowych mogą być również konto oszczędnościowe, które oferuje większość banków. Wypłata środków z konta oszczędnościowego nie powoduje utraty odsetek. Dodatkowo oprocentowanie proponowane przez banki dla tego typu kont oszczędnościowych jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku standardowych lokat. Ich prowadzenie jest bezpłatne. W ofertach banków znaleźć można także tzw. polisy lokacyjne. Zysk z takiej lokaty jest zwolniony z podatku kapitałowego (tzw. podatku Belki). Polisa lokacyjna, to jedna z najprostszych metod lokowania swoich oszczędności w produktach ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym.

Lokata

lokatyLOKATY - potoczne określenie środków pieniężnych, którą klient na podstawie umowy lokaty przekazuje w depozyt wybranemu bankowi za dodatkowy procent od tej kwoty. Lokatami określa się pieniądze, które zostały ulokowane w banku lub kasie SKOK na koncie danego klienta (używa się również określeń: wkłady bankowe, lokaty bankowe, lokaty SKOK, lokaty oszczędnościowe).

Zerwanie lokaty

ZERWANIE LOKATY


zerwanie-lokatyPieniądze z założonej lokaty w banku czy SKOK-u można wycofać przed upływem terminu lokaty, ale rodzi to zwykle konsekwencje finansowe. Najważniejsze jest jednak to, że w żadnym wypadku zerwanie lokaty nie powoduje utraty choćby części kapitału z lokaty.

Odsetki z lokaty

odsetki z lokatyOdsetki z lokaty bankowej. Pojęcie odsetki ma kilka znaczeń w obrocie gospodarczym. Ze względu na źródło powstania obowiązku ich zapłaty możemy wyróżnić odsetki, które wynikają z czynności prawnej (odsetki cywilnoprawne), odsetki ustawowe oraz odsetki, które wynikają z orzeczenia sądu lub decyzji innego organu administracji państwowej.

Kapitalizacja odsetek lokaty

KAPITALIZACJA ODSETEK LOKATY

kapitalizacja odsetek lokatyKapitalizacja odsetek lokaty. Od niej zależy cały nasz zysk z lokaty. W przypadku lokaty - kapitalizacja odsetek jest to sposób naliczania oprocentowania lokaty i polegaja na tym, że odsetki są dopisywane do lokaty na koniec ustalonego okresu rozliczenia.

Lokaty dynamiczne - lokaty progresywne

lokaty dynamiczneCo to jest lokata progresywna i czym się różni od lokaty dynamicznej. Zalety i wady takiej lokaty oraz czy warto założyć lokatę progresywną lub dynamiczną. Wiele osób myli je, gdyż w każdej z nich oprocentowanie rośnie z każdym miesiącem oszczedzania. Czym się więc różnia? Podstawowa różnica między tymi lokatami to sposób naliczania odsetek.

Lokaty negocjowane

LOKATY NEGOCJOWANE

lokaty negocjowaneLokata negocjowana. Czy warto negocjować oprocentowanie zakładanej lokaty? W którym banku czy SKOK można w ogóle starać się w ogóle o indywidualną wysokość naliczanych odsetek? O jakiej kwoty lokaty można już negocjować wyższe oprocentowanie?

Lokaty z funduszem

LOKATA Z FUNDUSZEM

lokata funduszLokaty z funduszem. Doradca bankowy zachęca Cię wyższym oprocentowaniem i zyskiem w zamian za zainwestowanie Twoich pieniędzy w lokaty z funduszem? Czy to się opłaca? Niektóre banki oferujące: lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne, które posiadają w swojej grupie kpitałowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, starają się przekonać swoich klientów, że możliwe jest jednoczesne zapewnienie: wysokich zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne i bezpieczeństwo, które wiąże się z lokatami bankowymi.

Lokaty strukturyzowane

LOKATA STRUKTURYZOWANA

lokata strukturyzowanaLokata strukturyzowana - co to za rodzaj lokaty? Skąd w ogóle nazwa: "lokaty strukturyzowane" - Lokata strukturyzowana to struktura złożona z kilku elementów - składa się z części bardzo bezpiecznej (obligacji lub tradycyjnej lokaty bankowej) oraz bardzo ryzykownej (opcja czy funduszu).

Podatek od lokaty

Podatek od lokaty bankowej - ile wynosi, jak liczyć i czy można go ominąć?

podatek od zysku z lokatyPaństwo pobiera podatki od wszystkiego, niestety od 2001 roku za sprawą ówczesnego ministra finansów Marka Belki (stąd jego potoczna nazwa - podatek Belki) podatek płacimy również od wszelkich zysków kapitałowych - w tym od zysków z lokaty. Zysk uzyskany z lokat jest obciążony 19 procentowym podatkiem, o który jest automatycznie pomniejszany przez bank/SKOK i dopiero tą pomniejszoną sumę przelewa się klientowi na rachunek.

Gwarancja lokat

GWARANCJA LOKAT BANKOWYCH I SKOK

Bankowy Fundusz GwarancyjnyNawet jeśli upadnie twój bank, nie stracisz oszczędności z lokaty bankowej. Od 1 stycznia 2011r w Polsce obowiązuje gwarancji lokat bankowych do 100 000 euro, które są objete gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie upadku banku lub SKOK, lokaty będące równowartością do 100 tys. euro będą wypłacane w całości

Dyspozycja na wypadek śmierci

DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

dyspozycja lokaty po śmierciW przypadku złożenie dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza lokaty, oszczędności wpłacone na jego lokaty nie wejdzie w skład spadku. Pamiętać jednak należy, iż w dyspozycji można wskazać jedynie osoby najbliższe.

Reklama